8. stopa     ...KEDY A KDE NÁM JE S KNIHOU DOBRE...   foto

 
Čítania sa nebojíme,
pri knihách sa zabavíme.

Povieme to všetkým vám,
s knihou nikto nie sám.

Kto rád číta kamaráti,
tomu kniha nudu kráti.

Povieme to všetkým zas,
nie je to stratený čas.
Spolužiak Matúško rečie,
táto pravda neutečie:
S písmenkami kamarát,
čítať knihy - mám ja rád.

Spolužiačka Majka vraví,
pri pátraní toto spraví:
Keď som bola maličká,
čítala mi mama,
teraz som už druháčka,
už si čítam sama.

S knihou nám je dobre, keď sa pri čítaní smejeme a máme radi rozprávky. 
Viacerým chlapcom je s knihou dobre, keď sa pri čítaní boja, lebo majú radi záhady a napínavé príbehy.
Kde najradšej čítame, vyhrala posteľ a kreslo. 
Bola to väčšinou detská izba.