OZNAMY

 
 
slovenský jazyk, čítanie
 
Vyučujúci:

ANGLICKÝ JAZYK - Šrámková Ľubomŕa

NÁBOŽENSTVO- Silvia Zajaczkowska

VLASTIVEDA- Eva Ragalová

 

ROZVRH HODÍN:
 

 

1.

7:40 – 8:25

2.

8:35 – 9:20

3.

9:35 – 10:20

4.

10:30 – 11:15

5.

11:25 – 12:10

6.

12:20- 13:05

PONDELOK

SLOVENSKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

VLASTIVEDA

ČÍTANIE

TELESNÁ VÝCHOVA

UTOROK

NÁBOŽENSTVO

SLOVENSKÝ JAZYK

MATEMATIKA

PRÍRODOVEDA

HUDOBNÁ VÝCHOVA

 

STREDA

ČÍTANIE

TVORIVÉ ČÍT. PÍSANIE

VLASTIVEDA

ANGLICKÝ JAZYK

VÝTVARNÝ VÝCHOVA

PRACOVNÉ VYUČOVANIE

ŠTVRTOK

SLOVENSKÝ JAZYK

MATEMATIKA

TELESNÁ VÝCHOVA

ANGLICKÝ JAZYK

NÁBOŽENSTVO

 

PIATOK

SLOVENSKÝ JAZYK

MATEMATIKA

PRÍRODOVEDA

INFORMATIKA

 

 
 
 
Prázdniny v školskom roku 2016/2017

Prázdniny

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania 
      po prázdninách

jesenné

28. október –

31. október 2016

2. november 2016

(streda)

vianočné

23. december 2016

– 5. január 2017

9. január 2017

(pondelok)

polročné

3. február 2017

(piatok)

6. február 2017

(pondelok)

jarné

27. február –

3.marec 2017

6. marec 2017

(pondelok)

veľkonočné

13.apríl –

18.apríl 2017

19.apríl 2017

(streda)

letné

1. júl –

31. august 2017

4. september 2017

(pondelok)

PZ Slovenský jazyk 3,30 €
PZ Čítanie 2,97 €
PZ Náboženstvo 1,60 €
PZ Anglický jazyk 2 €
pracovné listy Vlastiveda    3€