Mikuláš               foto      video

V piatok 5. decembra 2014 prišiel Mikuláš aj do školy. Každá trieda (skoro) si pripravila kratučký program - básničky, pesničku, divadielko. Naša trieda tancovala tanček na pesničku od Hany Zagorovej ZIMA, ZIMA, ZIMA. V novom priestore sme si to neskúšali, preto sme sa trošičku mýlili. Všetci dostali od Mikuláša darčeky- tie mali super šušťajúci obal, ktorý dopĺňal každé vystúpenie svojím šušťaním.