Noc v škole          foto

V piatok 21. novembra sme celá škola, strávili spoločne poobedie a noc v škole. Dosniesli sme si spacáky, karimatky, nafukovačky a prišli poobede do školy. 
    Najskôr sme spoločne so žiakmi 6.A triedy čítali rozprávku VLK A SEDEM KOZLIATOK. Mali sme rôzne rozprávkové knihy, niektorí mali rozprávku vytlačenú z internetu. Po prečítaní sme si prerozprávali rozprávky a porovnávali, čo mali spoločné a v čom sa líšili. Napríklad niekde šiel vlk za kováčom, inde za mlynárom, pekárom, niekde kúpil kriedu.... posledné kozliatko sa schovalo do hodín, do pece, do skrine ... Na konci každej rozprávky bol potrestaný zlý vlk a kozliatka poučené o tom, že majú mamičku počúvať.
    Potom šiestaci doniesli tablety, na ktorých sme si v kresliacom programe vyfarbovali obrázok o kozliatkach, fotili sa na tabletoch a menili svoju podobu na rozprávkové bytosti.
     Šiestaci si vo svojej triede pripravili pre nás divadielko VLK A NEPOSLUŠNÉ KOZLIATKA, ktroý prerozprávali čierne vrany (Paulínka, Monika), vlk (Paťo) šiel svoj hlas meniť ku kováčovi (Majo), mamička koza (Paulínka) zachránila svoje kozliatka (Barborka, Paťa, Adrianka). Rozprávka sa im pekne rýmovala, mali to super nacvičené, za čo ich musíme pochváliť.
    Potom sme si na internete pozreli  rozprávku  (vôbec nevadilo, že bola po rusky), pesničku o kozliatkach a vlkovi.
 
    Spoločne celá škola sme šli na večernú svätú omšu (18:15) do kostola.
 
    Po sv. omši sme šli do školy na námestí, kde sme si v telocvični pozerali rozprávku, kým sme po štvoriciach chodili plniť úlohy a zbierať indície, podľa ktorých sme našli poklad. V škole na chodbe svietili len sviečky a kahance. 
V prvej triede sme skladali puzzle, skladali zo slov vetu, hádali, kde je ukrytá gulička. Za splnené úlohy sme dostali 3 písmená..
V druhej triede sme hľadali kľúče v troch nádobách, ale iba jeden bol správny, ktorým sme odomkli zámok, ktorý bol na reťazi, ktorá obopínala krabicu s ďalšími dvoma písmenkami.
    V poslednej triede sme hľadali písmenká v bludisku, kde bola tma. Nakoniec boli vysoko na rebríku. Z písmen sme poskladali slovo PIVNICA.
    Takže odmena bola v pivnici, ktorá bola celá nadymená, blikali tam farebné svetlá, znela čudná hudba, ale odvážni žiaci prekonali strach a na konci nás čakala sladká odmena a diplom za odvahu.
 
    Potom sme šli do svojich tried, kde sme sa posilnili dobrotami z domu, pizzou, palacinkami, sladkými jednohubkami, bábovkou ... Na strednej chodbe bola diskotéka do 23:00. Tí, čo nemali chuť tancovať sa hrali v triede, alebo pozerali rozprávku. O 23:30 sme sa spoločne pomodlili a uložili na spanie. Nemohli sme dlho zaspať, prví štyria spolužiaci zaspali o 1:00 v noci, ostatní až ráno 3:20. 
 
    Ráno sme sa poločne pomodlili, pobalili a prišli po nás rodičia.