EKO projekt           foto

Škola už robila vyhodnotenie, medzi víťazné práce patria:
Kategória LogoMarková Martina 3.A,  takže celá naša trieda vyhrala tričká s týmto logom
Kategória Dielo z odpadu: 1. miesto  – kolektív 3.A
Kategória Praktický predmet – Kvetináč - kolektívna práca žiakov z 1.A
 
 Na hodine tvorivého čítania a písania sme tvorili slogany do nášho triedneho loga o separovaní odpadu. Tu sú:
    Separujte odpad, je to super nápad.

    Smeti v triede delíme, prírodu tak chránime.

    Každý môže triediť odpad, bude to mať skvelý dopad.

    Triedime vždy veru smeti, my sme ale múdre deti.

    Všetky smeti separuj, prírodu tak ochraňuj.

    Prírodu my potešíme, keď my smeti potriedime.

 

    Školský vláčik SEPARÁČIK, naplní ho každý žiačik.

    Vagóny sú farebné, smeti do nich triedené.

    Plasty žltý, papier modrý, sklo zelený, sme my múdri.

 

Na hodine výtvarnej výchovy sme kreslili a maľovali triedne logá na separovanie odpadu.