Nebuď otrok drog 2       foto       video          video            stránka

Súťaž bola určená pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl, rovnako ako aj pre ich pedagógov bez obmedzenia veku.

Projekt Nebuď otrok drog spustila Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) prostredníctvom portálu Školský servis. 

O mimoriadnom záujme, svedčí aj množstvo súťažných prác.
Odborná porota:
PhDr. Jaroslav Rezník - generálny riaditeľ TASR,
Ing. Richard Jajcay - riaditeľ úseku obchodu a marketingu TASR,
Jana Ikrényiová – vedúca redaktorka www.skolskyservis.sk,
mala ťažkú úlohu - zo 643 súťažných prác vybrať víťazov.
Porta ocenila naše video a vyhrali sme diplom a fotoaparát. 

Jednotlivé súťažné príspevky boli žánrovo i formálne čoraz rôznorodejšie (poézia, próza, výtvarné práce, grafické kompozície), a súčasne je badateľný výrazný nárast prác v prostredí nových médií (krátke videoblogy, videoreportáže, videoklipy).

Viac o vyhodnotení na stránke:
https://skolskyservis.teraz.sk/nebud-otrok-drog/sutaz-nebud-otrok-drog-vysledky/15673-clanok.html
 

naše ostatné príspevky:

OBRÁZKY do súťaže NEBUĎ OTROK DROG