Škola z MARSU        web      foto

HURÁÁÁ
Vyhrali sme 1. miesto ZŠ KOLEKTÍVNE PRÁCE
 
 
TÉMA SÚTAŽE:
Nakreslite, alebo namaľujte svoj najkrajší a najvtipnejší obrázok na tému: ŠKOLA Z MARSU

KATEGÓRIE:

Sútaž prebieha v dvoch vekových kategóriách:
I. kategória deti MŠ vo veku 3 – 6 rokov
II. kategória žiaci ZŠ vo veku 6 – 12 rokov

HARMONOGRAM SÚTAŽE
Vyhlásenie: 1. 11. 2016, uzávierka: 15. 3. 2017, vyhodnotenie: 28. 4. 2017

Svoje práce prosím zasielejte na adresu:
Tvorivec, s. r. o., Ceskoslovenskej armády 10330/20, 036 01 Martin

PODMIENKY ÚČASTI

Kolektívne práce kresba, alebo malba triedy – formát A2 výkres (minimálne 10 detí)
Individuálne práce – kresba, alebo malba jednotlivci – formát A4 výkres

Prijímané sú najviac 2 práce od jedného autora alebo kolektívu.

IDENTIFIKÁCIA PRÁC

Nakaždej práci musia byt tlaceným písmom na zadnej strane uvedené nasledovné informácie:

Kolektívne práce: Názov diela, kategória, presná adresa školy (škôlky,detského domova), za ktorú deti sútažia, e-mailové atelefonické spojenie na kontaktnú osobu (pedagóga).

Individuálne práce: Názov diela, meno apriezvisko, kategória, presná adresa školy (škôlky, detského domova), za ktorú deti sútažia, e-mailové atelefonické spojenie kontaktnú osobu (pedagóga).

 

kolektívne práce ZŠ
1. miesto: notebook, (farbičky, náčrtníky, CD Škola z Marsu, animačné pravítka, samolepky)