BRUSEL  foto     video1  video2     video3

Naša trieda sa zapojila do súťaže „Vráťme knihy do škôl“. Vráťme knihy do škôl
V rámci nej si každý žiak mohol prečítať ľubovoľnú knihu podľa vlastného výberu a následne v krátkosti popísať, prečo si danú knihu vybral a čo mu jej prečítanie dalo.

Žiak alebo učiteľ zaregistroval  príspevok na web. Cieľom súťaže bolo podporovať čítanie a pozitívny vzťah ku knihám, preto porota neposudzovala literárnu kvalitu príspevkov. Výhercovia boli určení žrebovaním.
A kto je knižný anjel? Žiaci pri nahrávaní príspevku uviedli  meno osoby, ktorá ich podporuje pri čítaní. 

Učiteľ MŠ a I. stupňa ZŠ bol do sekcie knižný anjel zaradený automaticky na základe registrácie príspevkov žiakov. Výherca sa spomedzi Knižných  anjelov určil tiež žrebovaním.
Šťastie sa usmialo na nášho učiteľa a výlet do Bruselu vyhral Mgr. Jaroslav Pallo. 

Dňa 30.11. a 1.12. 2016 spolu s ďalšími výhercami navštívili Brusel, kde boli na spoločnej večeri s pánom poslancom Kukanom, navštívili Európsky parlament a boli prítomní na plenárnom zasadnutí poslancov.

 

viac na stránke