Takto včielky vidím ja ...     foto


Žiaci našej triedy poslali svoje výtvarné práce a porote sa najviac páčila práca, ktorú namaľovala:
Mária Mamirová- víťazná práca za 1. stupeň, gratulujeme!!!
 
Na prednáške a vyhodnotení sme neboli, pretože sme chodili na plavecký výcvik do Dolného Kubína.
 
Dňa 23.októbtra 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili na prednáške, 
ktorú organizoval Spolok včelárov Slovenska v kinosále kultúrneho domu v Trstenej. 
Na úvod nás privítala typická vôňa medu v chodbe a predseda Spolku včelárov v Trstenej, pán Kameník. 
Potom už nasledovala zaujímavá prednáška o včele medonosnej, na ktorej sme sa dozvedeli veľa zaujímavého z úst pani Veroniky Olšanskej, ktorá zavítala medzi nás až zo Starej Ľubovne.
Po jej prednáške boli ocenené výtvarné a literárne práce, ktoré deti v MŠ i v škole vypracovali na tému:
 „Takto vidím včielky ja...“. 
 
Končili sme, ako inak, sladučko, lebo sme si mohli pochutnať na sladkom medíku s kúskom oblátky.