Viem, čím budem a prečo           foto

2. ročník súťaže 
Svoju predstavu o budúcom povolaní mohli súťažiaci zaslať formou kresby (MŠ, ZŠ - 1.stupeň), 
alebo formou eseje (ZŠ-2.stupeň, SŠ a gymnáziá) spolu s dôvodom, prečo sa im práve táto profesia páči.
Organizátormi súťaže sú SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s Alianciou priemyselných zväzov a portálom www.skola.sk.