Prírodoveda - choroba a úraz     foto1     foto2

Cez prírodovedu sa naša trieda premenila na zdravotné stredisko, nemocnicu a záchranárov. Učili sme sa ako predchádzať chorobe, úrazom. Hrali sme sa na lekárov, pacientov, lekárnikov, chirurgov.... Doniesli sme si potrebné oblečenie, nástroje, prístroje.... viac na foto.
Navštívili sme aj čakáreň, ambulanciu u pána lekára Gočála ( dedko Matúška a Vikiho), kde sme si zopakovali, čo sme sa naučili v škole. Pán doktor nám predstavil prácu lekára a porozprával ako si chrániť svoje zdracie pred chorobou. Zdravotná sestra pani Gočálová nám ukázala ako odoberajú krv, merajú tlak... všetky činnosti, ktoré vykonáva každá zdravotná sestra. 
Veľmi pekne ďakujeme za cukríky a cenné vedomosti, ktoré sme nadobudli pri ich návšteve. Viac na foto2