MULTIMEDIÁLNA ČÍTANKA               web

 
 
Matúš Baruta         Jakub Zembjak          Viktor Stas       Dávid Papan        Dávid Kabáč
 
Mária Mamirová      Natália Lissová         Denis Ursíny      Šimon Sochuliak
 
na vypočutie kliknite na 
 
Ak si chete vypočuť príbehy našej školy aj z iných šk. rokov treba:.
 kliknúť na ikonu KNIHA .
potom na 4 vodorovné čiarky - zobrazí sa zoznam príbehov
 
vyberieme si školu- naša škola je na konci (6 od konca), 
 
poto si vyberiate školský rok