Lucia 12. december               foto

„Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.“
  • Každý deň tohto dvanásťdňového obdobia predstavoval jeden z mesiacov nastávajúceho roka. Podľa toho, aké počasie bolo v jednotlivých dňoch, také počasie malo byť aj v príslušnom mesiaci budúceho roka.
  • Dievča si pripravilo trinásť lístkov, na dvanásť napísalo mužské mená, trinásty ostal prázdny. Každý deň od Lucie do Štedrého dňa jeden lístok spálilo. Ostávajúci lístok na Štedrý večer otvorilo a meno na ňom napísané bolo menom budúceho muža.
  •  Mladé dievčatá oblečené v bielych plachtách s pomúčenou tvárou a husím perom v ruke chodievali od domu k domu a vymetali nielen rohy a kúty, ale i samotných domácich. Tento rituál mal odohnať všetko zlo a choroby. Celý večer sa niesol v podobe ticha, nik nesmel ani pípnuť.

Aj my sme si pripomenuli tento zvyk a boli sme ako Lucie pri žiakoch našej školy po triedach, chodbách, v riaditeľni, zborovni. Všade sme dobre povymetali rohy a kúty - tak vyhnali zlo a choroby.