Výtvarné súťaže       foto  

VOJACI OČAMI DETÍ -13. ročník výtvarnej súťaže, kde deti maľujú vojakov. Svoje práce poslali: Matúško B., Matúško K., Dávidko P., Adka, Jakubko, Nikolas, Viktorko.
 
Ako správne nosíme reflexné prvky-  celoslovenskú súťaž v kreslení, výkresy poslali: Jakubko, Viktorko, Adka, Martinka, Timka maľovali seba cestou do školy a ich reflexné prvky.
 
„Maľujte a fotografujte s PRIMALEX‐om“ sa súťaží sa v dvoch kategóriách:
1.kategória:  Maľba a koláž
2. kategória  Fotografia
Téma 1: Môj farebný rozprávkový domček (maľba) Deti by mali nakresliť svoj vysnívaný farebný rozprávkový domček, v ktorom by jedného dňa chceli bývať spolu so svojou rodinou. Výkresy poslali: Tánička, Adelka, Adka, Oliverko, Martinka maľovali na tému Môj farebný rozprávkový domček.
 
HRAPINOSKOVA PALETA- Hornooravská výtvarná spoločnosť a vydavateľstvo časopisu Hrapinosek, v spolupráci s ZŠ Hladovka organizovali 7. ročník celooravskej výtvarnej súťaže HRAPINOSKOVA PALETA. HRAPINOSEK (z goralského nárečia) je dobrý duch rašelinísk a močiarov. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci základných a špeciálnych škôl. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Prváci súťažili v 1. kategórii (mladší žiaci 1.-4. ročníka) a poslali svoje práce na tému NÁŠ KOSTOL. Výkresy poslali: Adka Gáliková, Dávidko Papan, Majka Mamirová, Martinko Straka, Matúško Baruta, Rebečka Ragliová, Timka Krasuľová a Tánička Sokolovská.

 

Výtvarnú súťaž „Biblia očami detí a mládeže“  organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum. Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka. Prváci kreslili výkresy v 2. kategórii (ZŠ roč. 1. – 2.), kde zobrazovali Evanjelium podľa Jána. Do školského kola poslali svoje výkresy:
Adka Gáliková - Obetovanie Pána
Majka Mamirová – Útek do Egypta
Nikolas Ulrich - Dobrý Pastier
Martinko Straka – Ježiš pred Pilátom
Martinka Marková - Zázračné rozmnoženie

 
Vyhlasovateľom XVIII. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže DÚHA je MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, usporiadateľom je ĽUBOVNIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V STAREJ ĽUBOVNI. Témy tohto ročníka boli:
1. Čarujeme, alebo, keby som bol kúzelníkom, zmenil by som
2. Moje veselé zážiky
Do súťeže svoje práce na tému č.2 poslali: Adka, Majka, Martinka, Timka

 

Motto 61. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2013 – 2014  AKO CHCEME ŽIŤ V EURÓPE?, sa viaže k Európskemu roku zosúladenia pracovného a rodinného života, ktorý vyhlásila pre rok 2014 Európska Únia. My sme sa zapojili výtvarnými prácami vo vekovej kategórii 1  (6 - 9 rokov) - Niekedy je doma veselo, niekedy treba upratovať. Práce poslali:Adka, Matúško K., Majka, Martinka, Timka, Tánička.

 

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ: TRSTENÁ JEJ ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA – 1. etapa: ZIMA
Mesto Trstená vyhlásilo 1. etapu výtvarnej súťaže pre detí (do 15 rokov) aj dospelých (nad 15 rokov). Do súťaže sa mohli zapojiť všetci bez výtvarného vzdelania aj s výtvarným vzdelaním, avšak trvalý pobyt musí mať každý zo zúčastnených na tejto súťaži v Trstenej. Témy 1. etapy súťaže sú: Vianoce, Vítanie nového roku, Fašiangy a Zimné športy.

Práce poslali: Adelka, Adka, Jakubko, Martinka, Majka, Martinko, Matúško K., Nikolas, Viki.

 

SUPERHRDINOVIA -  časopis ADAMKO vyhlásil súťaž pre triedy, každý mal nakresliť spolužiaka ako superhrdinu a napísať mu super valstnosť. Aj naša trieda vytvorila superplagát SUPERHRDINOV a poslala ho do súťaže.   foto