beseda s Mišom Kabáčom         foto

Slovenskí hokejisti do 20 rokov získali na MS v Kanade BRONZOVÚ MEDAILU. 
V reprezentácii hral aj brat nášho spolužiaka Dávida Kabáča - útočník s číslom 27 MICHAL KABÁČ. 
Naša trieda sa besedy nezúčastnila celá, boli na nej niektorí spolužiaci zo školského klubu.
 
Marika Kabáčová je žiačka 6.B triedy, pozvala brata na besedu do ich triedy. My sme vedeli, že príde, ale deň sme nevedeli. Boli by sme sa zúčastnili besedy celá trieda, poťažkali si medailu a stretli sa s bratom Dávida. Dávid má super vzor - svojho brata Michala.