SUPER SNEHULIAK 2017     web

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov základných, stredných škôl a učilíšť – štátnych, súkromných, cirkevných a iných – na území Slovenskej republiky.
Cieľom súťaže Postavte SUPER SNEHULIAKA je propagácia športu a aktívneho pohybu medzi deťmi a mládežou.
 
Súťaž Postavte SUPER SNEHULIAKA sa začína 15. januára 2017 a končí sa 15. marca 2017.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na prípadné predĺženie súťaže.
 
Výhercu určí trojčlenná odborná porota zložená zo známych osobností – športovcov. Porota bude pri výbere víťazného videa prihliadať na:
•    na celkový počet detí zúčastnených na stavbe snehuliaka
•    najvyšší počet klikov na prihlásené video na stránku SPORTTUBE.SK,
•    na výsledný tvar a úpravu postavených snehuliakov,
•    na kreativitu žiakov pri stavaní snehuliaka a autora videa,