Hviezdoslavov Kubín šk.kolo      foto

Dňa 17. marca 2015 sa konalo školské kolo prednesu poézie a prózy - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Našu triedu zastupovali:
 
POÉZIA:
Matúš Baruta- Čin Čin- Ráno
Matúš Kuník - Najlepší športovci Dlhý, Široký, Bystrozraký
Jakub Zembjak - Vychovaná sliepka
Viktor Stas- Najhroznejšie dieťa na svete
 
Porote sa páčil prednes Matúša K, ktorý vyhral pekné 2. miesto (v I. kategórii- 1. a 3. ročník).
 
PRÓZA:
Oliver Kumor- Namysené vajce
Dávid Papan- Pištoľník Pišta
 
Porote sa páčil prednes Dávida, ktorý vyhral pekné 3. miesto  (v I. kategórii- 1. a 3. ročník).
 
Gratulujeme.