Polročné vysvedčenie                foto

31. januára 2014 sme dostali výpis polročného vysvedčenia a slovné hodnotenie našej polročnej práce v škole.