Záložka do knihy spája školy         foto          web

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlasujú k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2016 7. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá.
Cieľom je, aby každý žiak, ktorý VYROBIL záložku, bol zároveň aj OBDAROVANÝ záložkou od kamaráta z pridelenej partnerskej školy a mohol si ju VLOŽIŤ do svojej obľúbenej knihy či učebnice. 
Motto tohto ročníka bolo: Čítam, čítaš, čítame.
Tento školský rok sme vyrábali záložky pre svojich rovesníkov v ZŠ s MŠ v Solčanoch.