Úraz a choroba              foto

Na prírodovede sa naša trieda zasa premenila na zdravotné stredisko a nemocnicu. Žiaci sa premenili na lekárov a zdravotné sestry, pacientov, ktorí chodili do ordinácie na vyšetrenie.