Slávik SLOVENSKA             foto    video

SLÁVIK SLOVENSKA- je spevácka súťaž, kde sa spievajú ľudové pesničky,
naši štvrtáci súťažili v 2. kategórii (4.-6. ročník) v školskom kole a spievali pesničky:

Matúš B.-     Išli dievky ľan trhať                     Medzi horami
Dávidko P.-  Čie sú to kone, koníčky, kone      Pod Muráňom, stojí lipka zelená

Porote sa páčilo spievanie našich spolužiakov a na školskom kole vyhrali:
1. miesto Matúško Baruta
2. miesto Dávidko Papán