Besiedka október            foto         video

Dňa 23. októbra 2014 sme mali v triede spoločné stretnutie. Spolu sme sa zabávali, súťažili, tancovali. Každý doniesol občerstvenie, sladkosti.... mali sme toho ako na hostine. Za odmenu ako výhry sme dostávali sladkosti, čokolády, cukríky, odmeny od spolužiakov.