Dopravné ihrisko       foto

V máji sme na ihrisku na BREHU boli cez výtvarnú výchovu maľovať čiary na malé dopravné ihrisko. V noci poriadne pršalo, ale čiary bolo ešte vidieť. 
Na druhý deň sme si doniesli do školy bicykle (Filip - kolobežku) a šli sme na ihrisko. Pri rozkladaní dopravných znečiek sme si opakovali význam dopravných značiek a vysvetľovali si pravidlá jazdy po vozovke. Potom sme sa hrali na chodcov, cyklistov. Ak niekto porušil dopravné prdpisy, mal za trest oddychové minúty.
Vlastivedu nás učí zástupkyňa Ragalová, tá nám pripravila test z dopravnej výchovy. kto napísal test znova mohol jazdiť po ihrisku na bicykli.
Boli pri nás aj naši bývalí spolužiaci (terajšia 2.B).
 
plán našeho mini DOPRAVNÉHO IHRISKA