Vesmír očami detí 2016       foto     víťazné práce    foto2

 
Gratulujeme Martinke Markovej, ktorej meno je medzi víťaznými prácami CELOSLOVENSKÉHO KOLA.
 
 Oravské kultúrne stredisko  v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho  kraja, zorganizovalo v mesiacoch január – marec 2016 Oravské kolo výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. 
Do súťaže bolo prihlásených 263 výtvarných prác z 32 škôl  z regiónu Oravy.
Výtvarné práce hodnotila porota v zložení :
Mgr. Daniel Marček – ZUŠ  I. Ballu D. Kubín, PhDr. Miroslav Žabenský -  OKS D. Kubín
Adam Záň – OKS D. Kubín, ktorí určili nasledovné poradie prác, ktoré postupujú do celoslovenského kola.
 
naša trieda 3.A poslala práce do okresného kola v Dolnom Kubíne:
 
Matúš Kuník  
Dávid Kabáč
Jakub Zembjak
Martina Marková
Adela Bačová
Denis Ursíny
Viktor Stas
 
Vyhodnotenie:
                          II. kategória – 1. – 4. ročník základných škôl :

1. miesto – Karin Miterková, ZŠ Oravská Lesná 
2.  miesto –  Martina Marková, ZŠ R. Dilonga Trstená
  3.  miesto – Barbora Srogoňová, ZŠ Oravská Lesná
  4.  miesto –  Bohuš Brnušák, ZŠ Suchá Hora
5.  miesto – Michaela Hofericová, CSŠ A. Radlinského D. Kubín

 

Gratulujeme.
 
viac na stránke