Slávik SLOVENSKA                     foto

SLÁVIK SLOVENSKA- je spevácka súťaž, kde sa spievajú ľudové pesničky, 
naši tretiaci súťažili v 1. kategórii (1.-3. ročník) v školskom kole a spievali pesničky:

AdelkaEj padá, padá rosička,     Bodaj by vás vy mládenci
Matúško B.- Letí, letí roj        Pod Muráňom, stojí lipka zelená
Dávidko P.-  Letí, letí roj        Pod Muráňom, stojí lipka zelená

Porote sa páčilo spievanie našich spolužiakov a na školskom kole vyhrali:
1. miesto Dávidko Papán
2. miesto Matúško Baruta
3. miesto Adelka Bačová
 
Okresné kolo súťaže sa konalo 9. mája 2016 v Nižnej. 
 I. kategória(1. -3- ročník)         1. miesto Dávidko Papan ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga.
 
GRATULUJUEME.
 
Držíme palce na krajskom kole v ŽILINE.