4. stopa     ...ZRKADLO ĽUDSKÝCH VLASTNOSTÍ...     foto

 
V bájkach sme tiež stopovali,
do čítania ihneď dali.
Poučenie rýchlo mali,
odpovede napísali.
Kamarát je ten, čo v núdzi,
stojí pri nás naporúdzi.
Nenechá nás samých v kaši,
nikdy sa on nevyplaší.
O levoch bájky čítali,
stopu sme tam zbadali.

Myška leva potešila,
svoje zúbky použila.
Nebola mu potravou,
ale jeho záchranou.

Stopovali sme v knihách s bájkami. Tie máme všetci radi, lebo sú krátke a v každej je ponaučenie. Bolo to ľahké nájsť tieto odpovede. 
 
knihy:    Bájky
 
web: