Vianoce v triede                  foto           video

20. decembra (posledný deň pred Vianocami v škole), sme boli prekvapení. Ráno sme mali v triede stromček, pod ním darčeky.
Spoločne, ako jedna rodina, sme sedeli za jedným veľkým stolom. Jedli sme vianočné oblátky, rozprávali sme si príbeh a narodení Ježiška, spievali koledy.
Cez advent si každý vybral jedného spolužiaka, za ktorého sa modlil a pomáhal mu v škole. Pod stromček mu pripravil prekvapenie a doniesol darček, ktorý mu potom odovzdal a poprial požehnané vianočné sviatky. 
Pod stromčekom sme mali ešte veľa plyšákov, ktoré sme dostávali za ranné sv. omše v škole a vzorné správanie sa v škole.
Cez prestávky sme si pozerali Vianočné rozprávky, pretože pán učiteľ mal dozor na chodbe.