Spevácke a recitačné súťaže        foto

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - je recitačná súťaž, naši prváci súťažili v 1. kategórii (1.-3. ročník), básničky sa naučili: Adelka, Timka, Viki, Matúško B., Adka. Porote sa páčilo recitovanie našich spolužiakov a na školskom kole vyhrali:
1. miesto Adka Gáliková
2. miesto Matúško Baruta
 
SLÁVIK SLOVENSKA- je spevácka súťaž, kde sa spievajú ľudové pesničky, naši prváci súťažili v 1. kategórii (1.-3. ročník),pesničky spievali: Adelka, Timka, Matúško B., Jakubko, Dávidko P. Porote sa páčilo spievanie našich spolužiakov a na školskom kole vyhrali:
1. miesto Dávidko Papán
2. miesto Matúško Baruta
 
MATIČNÝ SLÁVIČEK- okresná súťaž v speve ľudových piesní  Matičný sláviček - XIX. ročník, ktorú organizuje Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej. Našu školu boli reprezentovať v I. kategórii - žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ: Matúško Baruta (1.A), Dávidko Papán (1.A)

                Porote sa páčil spev Dávidka Papána (1.A), ktorý vyhral cenu Matice slovenskej v I. kategórii.

Spevácke výkony si môžete pozrieť na internete:          video 

Dávidko – 6. minúta

Matúško – 9. minúta