Zodpovedne.sk 2015       foto   stránka   vyhodnotenie

    Zapojili sme sa do súťaže plagátom:
INTERNET BEZPEČNÁ alebo NE BEZPEČNÁ SIEŤ ? Spoločne sme napísali pravidlá používania internetu. Náš slogan je:
„Kto sa pravidlá naučí, bude s nami v bezpečí.
Dávajte si pozor deti, keď ste samé v tejto sieti.“

Súťažili sme v kategórii - žiaci do 12 rokov, vyhrali sme cenu NAJZODPOVEDNEJŠÍ PLAGÁT.
 
Výsledky sú na stránke

    Hlavným cieľom súťaže projektu Zodpovedne.sk je zvyšovanie povedomia a šírenie osvety o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií pre deti a mládež na Slovensku. Súťaž chce oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu študentov, učiteľov, preventistov, škôl a samospráv pri bezpečnom využívaní informačno-komunikačných technológií.
    Súťažnou úlohou pre žiakov bolo vytvoriť materiál: obrázok, plagát, leták, komiks, prezentáciu, internetovú stránku, blog, aplikáciu, scenár, krátky film, mobilný spot, videoklip so zameraním na prevenciu negatívnych javov spojených s používaním nových technológií alebo so zameraním na ich pozitívne využívanie.
Súťaž vyhlasujú spoločne eSlovensko; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; Únia miest Slovenska; Slovenský výbor pre UNICEF; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; Slovanet a Slovak Telekom. Súťaž je podporovaná Európskou komisiou v rámci komunitárneho programu Bezpečný internet plus.