atletika 3.A      bodovacia tabuľka             foto

Dňa 7. júna 2016 sme mali triedny atletický trojboj. Beh na 60 metrov, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou.
 
  60m body skok body hod body spolu miesto
Jakub Zembjak 10,53 29 310 19 28,8 25 73 1.
Viktor Stas 10,47 33 260 8 25,7 19 60 2.
Matúš Baruta 11,16 16 285 14 18 8 38 3.
Dávid Papan 10,79 26 270 10 15 2 38 3.
Oliver Kumor 11,91 2 240 3 28,8 25 30  
Denis Ursíny 11,80 4 170 - 17 6 10  
Dávid Kabáč 12,32 - 245 4 16 4 8