Kozmix         web      výhercovia

Na konci septembra dostanú učitelia zaregistrovaní do projektu Moja prvá škola zásielku, na základe ktorej si objednajú hracie karty a časopisy podľa počtu žiakov v triede.
 
Začiatkom októbra budú do školy doručené hracie karty a časopisy spolu s nálepkami. Prvých 10 000 detí, ktoré si objednajú časopis a zapoja sa do súťaže získa Easy kartu s kreditom v hodnote 9 €.
 
Učiteľ zadáva deťom domáce úlohy na portáli Kozmix.sk. Za každú vyplnenú úlohu dostanú žiaci od učiteľa nálepku do svojej hracej karty.
 
Celkovo existuje 5 hracích kariet. Hracia karta 1 — Vesmír je zadarmo a zvyšok sa nachádza v súťažnom časopise Kozmix, ktorý zvyšuje šancu na výhru.
Každá hracia karta je kompletná vtedy, keď je na nej všetkých 5 nálepiek – tie predstavujú 5 splnených úloh na portáli Kozmix.sk. Na zadnej strane karty je potrebné vyplniť identifikačné údaje žiaka, učiteľa a rodiča.
 
Učiteľ zašle všetky kompletné karty najneskôr do 9. 12. 2016 na adresu organizátora súťaže: AGEMSOFT a. s., Rigeleho 1, 811 02, Bratislava.
 
Výsledky žrebovania budú zverejnené dňa 20. 12. 2016.