VIANOCE v triede            foto     video

Posledný deň v škole pred Vianočnými prázdninami- 22. decembra 2015, sme mali v triede spoločné Vianoce.
Spoločne, ako jedna rodina, sme sedeli za jedným veľkým stolom. Jedli sme vianočné oblátky, rozprávali sme si príbeh o narodení Ježiška, spievali koledy.

Cez advent si každý vybral jedného spolužiaka, za ktorého sa modlil a pomáhal mu v škole. Pod stromček mu pripravil prekvapenie a doniesol darček, ktorý mu potom odovzdal a poprial požehnané vianočné sviatky.

Pod stromčekom sme mali ešte plyšové hračky, sladkosti a malé drobnosti, ktoré sme dostávali za ranné sv. omše v škole.