Duchovná obnova- 4.A a 4.B          foto 

Ježišove mocné skutky
Tak znela téma duchovnej obnovy štvrtákov, ktorá prebiehala 26. 5. 2017 v Dome školských sestier sv. Františka. 
Obnova sa niesla v duchu vďačnosti za to, čo Ježiš pre nás urobil, robí a ešte bude konať.
Žiaci sa mohli pomocou Ježišových uzdravení slepého, nemého, hluchého a chromého zamyslieť nad tým, 
či nie sú aj oni niekedy v podobnej situácii, kedy potrebujú Ježišov mocný dotyk a uzdravenie, aby dokázali vidieť, 
keď niekto iný potrebuje pomoc.
Aby neboli hluchí, ak na nich volá mamka... 
Aby neboli nemí, a potešili milým slovom niekoho, kto je smutný. 
Aby neboli chromí, a dokázali sa priblížiť aj k takým ľudom, ktorí sú im nepríjemní...
Na záver sme si pozreli krátky film Cirkus motýľ, ktorý nám priblížil veľkú snahu človeka prekonávať svoje obmedzenia a 
nevzdávať sa pre prekážkami, ktoré sa mu postavia do cesty.