Bezpečné školy 2015        video           stránka

V kategórii videotvorba sme vyhrali 3. miesto  

vyhodnotenie

Projekt 2015
Cieľom tohto inovatívneho projektu je vzdelávať žiakov na oboch stupňoch základných škôl v oblasti IT, motivovať ich k hlbšiemu záujmu o informačné technológie a pomáhať školám vytvárať pre žiakov bezpečné prostredie na škole prostredníctvom zapojenia sa do súťaže Bezpečné školy 2015. Projekt je určený pre všetky základné školy na Slovensku.

V projekte Bezpečné školy 2015 mohli žiaci súťažiť v 3 kategóriách:

    kategória: Nebezpečný internet (písomná a/alebo výtvarná tvorba)
    kategória: Bezpečná škola (videotvorba)
    kategória: Programovanie (na vybranú tému)

Každá školamohla odovzdať jeden projekt v každej kategórií. Projekt mohol vypracovať žiak – jednotlivec, ako aj skupina žiakov – skupinová tvorba.

 

Naša trieda urobila plagát a video.