3. stopa    ...JA NIČ, JA MUZIKANT...    foto

 
Hrali sme na svojom tele,
pre všetkých to bolo skvelé.
Nohy, ruky, celé telo,
všetkým sa hneď zahrať chcelo.
Tlieskali a lúskali,
nohami zas dupali.
Na stehná sme vyhrávali,
červené ruky hneď mali.
Nástrojmi sme sa tak stali,
koncertom sa predvádzali.
Nezabudli stopovať.
tretiu stopu prečítať.
Rozprávky tie hudobné,
všetky boli zábavné.
V klavíri si myšky žili,
mnohých hudbou vystrašili.
Na prechádzky chodili,
pesničky tak nôtili.
Seba sme my nakreslili,
ako nástroj zobrazili.

Na hudobnej výchove sme si pozreli videá na internete, ktoré sme potom napodobňovali. 
Opakovali rytmus po pánovi učiteľovi. Najviac nám šlo tlieskanie rukami, ťapkanie o stehná a dupanie. 
 
video 1     video 2     video 3      video 4
 
Predstavovali sme si, že sme hudobné nástroje. Vyhrala gitara, bola aj flauta, klavír a bubny.
 
knihy:
 
Vystopovali sme, kto strašil v klavíri z hudobnej rozprávky Kristy Bendovej.
Krista Bendová Ostrašidelnom klavíri