Hviezdoslavov Kubín šk. kolo        foto

Dňa 15. marca 2016 sa konalo školské kolo prednesu poézie a prózy - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Našu triedu zastupovali:

POÉZIA:
Filip Zajczkowski- Hladný drak
Matúš Kuník - Tieň
Jakub Zembjak - Zaľúbený chrúst
Viktor Stas- O chorom žabiačikovi
Dávid Papan- Prečo sú rybky smutné

Porote sa páčil prednes Filipa, ktorý vyhral pekné 3. miesto (v I. kategórii- 2. a 4. ročník).

PRÓZA:
Matúš Baruta- Ako si maco pral kožuch
Martina Marková- Vrkôčiky
Šimon Sochuliak- Čmeľko a Bručko

Gratulujeme.