6. stopa   ...NEVIDITEĽNÝ SVET...   foto

 
Pri škriatkoch sme stopovali,
spolu s nimi čarovali.
S Vendelínom putovali
Jazmínku tak spoznávali.
Škriatkovia a lesné víly,
pomáhajú v každej chvíli.
 
Strom života lepili,
múdre vety tvorili.
Ekologicky sa správať,
na vandalov pozor dávať,
prírodu si vždy len chrániť,
pred ničením ju hneď brániť.
 
Nových škriatkov vymýšľali,
schopnosti a mená dali.
Kde sa oni nachádzajú,
ako iným pomáhajú.

Vymýšľanie škriatkov bolo super. Každý mu vymyslel meno, nakreslil ho, potom ho opísal a napísal, čo robí.

Spoločne sme vytvorili STROM ŽIVOTA. Písali na listy, kvety a vtáčiky, ako sa môžeme správať ekologicky. 
Pomohla nám pri tom víla Jazmínka a škriatok Vendelín.
 
 
KVETY
Budem do školy chodiť pešo a nie s rodičmi na aute.
Budem vypínať svetlo v miestnosti, v ktorej nie som.
Budeme kupovať úsporné spotrebiče triedy AAA+.
Budem plastové tašky používať viackrát a nehádzať ich hneď do koša.
Budem sa správne sprchovať a nemíňať zbytočne vodu.
Budem pri umývaní zubov používať pohár a nepúšťať zbytočne vodu.
Budem sa kratšie sprchovať.
Budem správne púšťať vodu aby zbytočne netiekla.
Budem využívať úsporné splachovanie na WC.
Budem hádzať odpadky do koša, nie na zem.
Budem pomáhať pri sadení stromčekov.
Budem chrániť kvety a netrhať ich.
Budem chrániť stromy a neolamovať konáre.
Budem v lese potichu a nebudem kričať.
Budem svietiť len v miestnosti, kde som.
Budem cestovať aj vlakom, nie len autom.
Budem sa sprchovať a nie kúpať.
Budem separovať odpad.
Budem separovať noviny a papier do kontajnera na papier.
Budem separovať obaly z džúsov a hádzať do kontajnera na tetrapak.
Budem separovať umelé fľaše a a hádzať do kontajnera na plasty.
Budem napomínať deti, ktoré nehádžu odpadky do koša.
Budem menej času tráviť na PC  a pri televízore.
Budem pomáhať pri upratovaní a čistení okolia školy.
Budem pomáhať pri upratovaní a čistení okolia domu.
Budem pomáhať pri prikrmovaní vtáčikov v zime sypaním do kŕmidla.
Budem sa správať ako správny turista a chodiť iba po vyznačených chodníkoch.
Budem pomáhať pri pestovaní izbových kvetov v triede.
Budem chodiť po chodníku a nie po trávnikoch a kvetinových záhonoch.
Budem chodiť do prírody na bicykli a nie vyvážať sa autom.
Budem správne umývať riad a nepúšťam zbytočne vodu.
LISTY
Nebudem do školy chodiť s rodičmi na aute, ale pešo.
Nebudem svietiť v miestnosti, v ktorej nie som.
Nebudeme kupovať hocijaké spotrebiče, ale úsporné spotrebiče triedy AAA+.
Nebudem plastové tašky hádzať ich hneď do koša, ale používať ich viackrát.
Nebudem zbytočne míňať vodu, ale správne sa sprchovať.
Nebudem zbytočne púšťať vodu pri umývaní zubov.
Nebudem sa dlho sprchovať.
Nebudem zbytočne rýchlo púšťať vodu na vodovodnej batérii.
Nebudem vyžívať stále veľké splachovanie na WC, ale použijem úsporné splachovanie.
Nebudem hádzať odpadky na zem, ale do koša.
Nebudem trhať kvety, ale chrániť ich.
Nebudem olamovať konáre, ale chrániť stromy.
a nebudem v lese kričať, ale budem potichu.
Nebudem svietiť len v miestnosti, kde nikto nie je.
Nebudem cestovať len autom, ale aj vlakom.
Nebudem sa kúpať , ale sprchovať .
Nebudem všetky sme ti hádzať spolu, ale budem separovať odpad.
Nebudem papier hádzať do smetí, ale budem separovať do kontajnera na papier.
Nebudem tetrapak  hádzať do smetí, ale budem separovať do kontajnera na tetrapak.
Nebudem plasty hádzať do smetí, ale budem separovať a hádzať do kontajnera na plasty.
Nebudem sa pozerať na deti, nehádžu odpadky do koša, ale napomeniem ich.
Nebudem veľa času tráviť na PC  a pri televízore, pôjdem aj vonku na čerstvý vzduch.
Nebudem chodiť mimo vyznačených chodníkoch, budem sa správať ako správny turista.
Nebudem chodiť po po trávnikoch a kvetinových záhonoch, ale iba po chodníkoch.
Nebudem chodiť do prírody stále na aute, ale aj na bicykli alebo pešo.
Nebudem zbytočne púšťať vodu  pri umývaní riadu. 

VTÁČIKY
Bol som na výlete pri Oravskej priehrade.
Bol som na cyklotúre spolu s rodičmi.
Bol som v lese spolu s rodičmi.
Bol som na výlete a turistike v Roháčoch.
Bol som na výlete a turistike v Oraviciach.
Bol som na výlete a turistike v Juráňovaj doline.
Bol som na výlete a turistike v Jánošíkových dierach.
Bol som na výlete a turistike na Babej hore.
Bol som na výlete a turistike na Choči.
Bol som na výlete a turistike na Roháčskych plesách.
Bol som na výlete a turistike v Nízkych Tatrách.
Bol som na výlete na lúke pod Hálečkovou.
Bol som na výlete na ranči u Ediho.