Mikuláš v triede      foto

Sviatok sv. Mikuláša vo svojej podstate patrí medzi kresťanské sviatky. V jeho pozadí stojí skutočná osobnosť biskupa, ktorý nezištne pomáhal blížnym.
 
 

K menu tohto svätca sa viaže niekoľko legiend. 

  • Podľa prvej Mikuláš zabránil zúfalému činu otca, ktorý chcel, aby sa jeho dcéry stali kurtizánami, pretože nemal pre ne svadobné veno. Všetko začalo tak, že nešťastný otec prišiel o všetky svoje peniaze. Nebol schopný dcéram zabezpečiť veno a bez vena ich nechcel žiadny ženích. Zúfalstvo prinútilo otca, aby sa uchýlil k smutnému rozhodnutiu. Legenda hovorí, že sv. Mikuláš dal tajne do okna mešec plný zlatých mincí a tak zachránil prvú dcéru. Podobne sa zachoval aj pri ďalších dvoch dcérach.
  • Podľa ďalšej legendy zachránil sv. Mikuláš troch námorníkov, ktorý sa ocitli v zajatí bleskov a hromov na rozbúrenom mori.
  • Tretia legenda hovorí o sv. Mikulášovi ako záchrancovi troch mladíkov, ktorých chcel hostinský zabiť a uložiť do sudov. Vznik a šírenie týchto legiend spôsobilo, že sv. Mikuláš je patrónom národov, námorníkov či detí. S jeho menom je spojené číslo 3 a často je vyobrazovaný napríklad s tromi mešcami alebo tromi sudmi.