Veľkonočná pohľadnica               foto

Naša škola usporiadal výtvarná súťaž VEĽKONOČNÁ POHĽADNICA.
Na hodine výtvarnej výchovy sme namaľavali pohľadnice a poslali do súťaže.
Porote sa páčila pohľadnica Adelky Bačovej, ktorá vyhrala 2. miesto.
Gratulujeme.