Matičný sláviček                  foto            video

MATIČNÝ SLÁVIČEK je okresná súťaž v speve ľudových piesní. Tento rok sa konal XXI. ročník speváckej súťaže a organizuje ju Miestny odbor Matice slovenskej v  Trstenej. 
Našu školu boli reprezentovať v I. kategórii - žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ: 

Adelka Bačová (3.A)    video  4:00

Matúško Baruta (3.A), video  6:15
Dávidko Papan (3.A),  video  8:23
 
V konkurencii 25 spevákov sa porote najviac páčil spev našich spolužiakov
Dávidko Papan vyhral 1. miesto 
Matúško Baruta vyhral 3. miesto
 
Gratulujeme.