Šaliansky Maťko                   foto

Dňa 17. decembra 2015 sa konalo školské kolo prednesu povestí- ŠALIANSKY MAŤKO. Našu triedu zastupovali:

Matúš Baruta- povesť         Kráľ Matej na zábave
Dávid Papan- povesť         O detvianskych krátkych košeliach
Martina Marková- povesť     O troch prútoch
Matúš Kuník - povesť         Ako cholera obišla Liesek
Jakub Zembjak - povesť     Čert a mních
Viktor Stas- povesť         O pastierovi

Porote sa páčil prednes Matúša Barutu, ktorý vyhral pekné 2. miesto (v I. kategórii- 2. a 3. ročník).