súťaž s TAMI                   foto

Tatranská mliekareň, a. s. organizovala súťaž pre triedy. Tie mali za úlohu vytvoriť fotografiu detí celej triedy s produktmi TAMI a logom TAMI. Naša škola je tiež zapojená do projektu ŠKOLSKÉ MLIEKO. Naša trieda sa zapojila do tejto súťaže, vytvorili sme svoje foto a poslali do súťaže.
Porote sa fotka nepáčila, tak sme nevyhrali, len sa zúčastnili.
 
výsledky sú na stránke