RODINA BEZ CIGARIET                      foto

Naše obrázky v 5.kategórii - internetová súťaž:
 
Najviac hlasov získali:

Jakub Zembjak  123 hlasov
Filip Zajaczkowski 88 hlasov
Adela Bačová       85 hlasov
Mária Mamirová      53 hlasov
Matúš Kuník         47 hlasov
za odmenu dostali voskové pastely.
 
Ostatným zúčastneným žiakom porota poslala rozvrh hodín s logom súťaže.
 
Občianske združenie Rodina a spoločnosť s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva vyhlasuje 4.ročník výtvarnej súťaže s názvom :
„Rodina bez cigariet 4. ročník“ Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:
- zdravý životný štýl
- ako chcem tráviť voľný čas
- prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam
Súťažné kategórie:

I.kategória – maľba: žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ okresu Skalica
II. kategória – maľba:  žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ okresu Skalica
III.kategória – plagát : kolektív max 3. žiaci 1. až 9. ročníka ZŠ okresu Skalica
IV. kategória – maľba: žiaci  ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska
V.kategória –  internetová súťaž:  maľba, PC grafika, fotografia :   www.rodinabezcigariet.sk  - celé Slovensko bez obmedzenia veku

pravidlá

Dominik