Rodina bez cigariet V. ročník             foto

Pošlite link svojim známym a zbierajte LIKE na facebooku, každý zbiera LIKE sebe, vyhrávajú traja najlepší. Naše výkresy:
 
FILIP ZAJACZKOWSKI        MATÚŠ BARUTA         MATÚŠ KUNÍK    
 
OLIVER KUMOR            VIKTOR STAS               Š IMON SOCHULIAK 
 
 
 
Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník. Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

            - zdravý životný štýl

            - ako chcem tráviť voľný čas

            - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

4. kategória je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazovi rozhoduje porota
 
na čele s predsedom spolku Skalických výtvarníkov.
 
  Prvé dve hlavné ceny sú  smartfóny. Celkovo sa ohodnotí prvých 20 miest!
 
 
 
            V celoslovenskej internetovej súťaži, kde rozhoduje o víťazovi verejnosť
 
v internetovom hlasovaní sa zasa bojuje o  3 smartfóny , 6 ďalších hodnotných cien
 
a množstvo farbičiek.  Ďalšia novinka je, že prvých 800 relevantných  súťažných
 
prác prijatých do 4. kategórie usporiadateľ automaticky pridá na internetovú
 
stránku /max. A3 výkres/.
 
 Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.rodinabezcigariet.sk , alebo
 
pre  používateľov facebooku: www.facebook.com/RodinaBezCigariet

4. kategória je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazovi rozhoduje porota na čele s predsedom spolku Skalických výtvarníkov.

Prvé dve hlavné ceny sú  smartfóny. Celkovo sa ohodnotí prvých 20 miest!

V celoslovenskej internetovej súťaži, kde rozhoduje o víťazovi verejnosť v internetovom hlasovaní sa zasa bojuje o 3 smartfóny, 6 ďalších hodnotných cien a množstvo farbičiek.  Ďalšia novinka je, že prvých 800 relevantných  súťažných prác prijatých do 4. kategórie usporiadateľ automaticky pridá na internetovú stránku /max. A3 výkres/.

 Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.rodinabezcigariet.sk , alebo pre  používateľov facebooku: www.facebook.com/RodinaBezCigariet

 

Marek