MULTIMEDIÁLNA ČÍTANKA 4.A      web

 
na vypočutie kliknite na  
 
Ak si chete vypočuť príbehy našej školy aj z iných šk. rokov treba:.
 kliknúť na ikonu KNIHA .
potom na 4 vodorovné čiarky - zobrazí sa zoznam príbehov
 
vyberieme si školu- naša škola je na konci (6 od konca), 
 
poto si vyberiate školský rok