Hrnčiarska dielňa                   foto

Dňa 25. júna 2015 sme boli druháci v hrnčiarskej dielni v Trstenej u pána hrnčiara majstra Hoľmu. Kde sme si skúsili prácu s hlinou a pozerali točenie na novom hrnčiarskom kruhu.