OSMIJANKO                 foto           stránka      výsledky

11. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže 2014/2015

OSMIJANKOVO VEĽKÉ LIETERÁRNE STOPOVANIE
 
Šli sme cestou STOPOVANIA,
pustili sa do pátrania.
Stopovací herný plán,
Osmijanko doručil.
Detektívov stopovať,
veľmi rýchlo poučil.
Literárne stopovanie,
to je v knihách listovanie.
Tam my stopy hľadáme,
od radosti sadáme.
S porozumením si čítať,
nemusíme sa nič pýtať.

Hravá práca s textami,
pohráme sa s vetami.
S Osmijankom čítame,
spoločne ho vítame.

Všetkých je on kamarát,
preto ho má každý rád.