Vianočné divadielko         video

STALO SA V JEDNOM ROKU
ROK zavolal svoje 4 dcéry- JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA, aby porozprávali, čo zažili a ako sa mali počas svojej vlády. Každá rozprávala o tom, čo sa v tom ročnom období odohráva.
JAR rozprávala aj o Márii, ako prišiel ku nej anjel GABRIEL...
LETO rozprávala aj to, ako prišiel anjel aj ku Jozefovi, ako sa Mária stretla s Alžbetou...
JESEŇ rozprávala aj to, prečo museli Mária a Jozef putovať do Betleheme, lebo bol súpis ľudu a ako to tam dopadlo...
ZIMA rozprávala aj to, ako a kde sa narodil Ježiško, kto sa o tom prvý dozvedel...
 
Naša trieda si nacvičila tančeky so stuhami:
TANEC  jeseň    čas: 17:10
TANEC zima     čas 21:45