Súťaž Bezpečne na bicykli

Od 12.09.2016 začíname 2. ročník súťaže pre deti od 10 rokov vyššie, ktoré budú za seba aj za Vašu školu súťažiť na internetovej stránke
Nájdete tu hru, po odohraní ktorej žiaci zapíšu svoje meno, triedu a kód školy.
kód našej školy je e336
 
Cieľom súťažiacich detí bude bezchybná  jazda o čas v reálnom mestskom prostredí – cieľom tohto vzdelávacieho projektu je však čo najviac prispieť k bezpečnosti mladých cyklistov v rušnom prostredí cestnej premávky. Má zvýšiť ich znalosť dopravných predpisov, zlepšiť ich orientáciu v zložitom prostredí rôznych dopravných situácií a viesť k ich obozretnosti a ohľaduplnosti k ostatným účastníkom cestnej premávky. Súťaž bude trvať do 31.01.2017.