Trénujeme tančeky       foto

Väčšina spolužiakov majú radosť, keď môžeme tancovať. Tancujeme niekedy cez prestávky, ale aj cez hodiny. Na internete je veľa tančekov a my sa ich snažíme napodobňovať. V triede máme dataprojektor, takže premietacia plocha je veľká.

Odkazy na niektoré tančeky sú na našej webovej stránke.   KLIKNI

https://dilongaci9.webnode.sk/tanceky/